Wróć do strony głównej

ZAPISZ SIĘ NA RAJD ROWEROWY SZLAKIEM PIASTOWSKIM

ZAPISZ SIĘ NA RAJD ROWEROWY SZLAKIEM PIASTOWSKIM

ZAPISZ SIĘ NA RAJD ROWEROWY SZLAKIEM PIASTOWSKIM


Trwają zapisy na rajd rowerowy Szlakiem Piastowskim , który odbędzie się w sobotę 25 czerwca  lipca. Wystartujemy punktualnie o 11.00.  Start  i meta usytuowana będzie na parkingu przy Centrum Kultury i Historii Wahadło, przy ul. Kolejowa 44 w Brześciu Kujawskim. 
Biuro rajdu, gdzie będzie można odbierać pakiety będzie czynne w sobotę 25 czerwca  od 9.30 do 11.00.
Udział w rajdzie jest bezpłatny. Każdy zarejestrowany uczestnik rajdu otrzyma pakiet startowy, w skład którego wejdzie numer startowy oraz butelka wody mineralnej, pamiątkowe skarpetki oraz talon na posiłek regeneracyjny. Limit uczestników wynosi 150 rowerzystów. 
Na mecie rajdu każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal rajdu rowerowego Szlakiem Piastowskim. 
Trasa rajdu będzie wynosiła ok. 32 km i przebiegała następująco 
Ruszamy Brześcia Kujawskiego , jedziemy drogą 268 w kierunku Wolicy, mijając Stary Brześć, w Wolicy skręcamy w lewo i jedziemy do miejscowości Lekarzewice, następnie do Woli Skarbkowej, gdzie skręcamy w lewo w kierunku Osięcin, dojeżdżamy do parkingu leśnego Leśnictwa Osięciny, gdzie zaplanowany jest postój. Następnie mijając Osięciny kierujemy w się w stronę Karolina i dalej do Żakowic, Osłonek Miechowic Dużych, poprzez Kuczynę wracamy do Brześcia Kujawskiego na metę na parkingu przy CKIH Wahadło.
Trasę rajdu obrazuje mapka: 

Trasa rajdu Szlakiem Piastowskim
Trasa rajdu rowerowego Szlakiem Piastowskim

Zapisz się na rajd rowerowy Szlakiem Piastowski FORMULARZ ZAPISOWY
Po zakończeniu rajdu jego uczestnicy wezmą udział w losowaniu bonów rowerowych. 
Partnerzy: Gmina Brześć Kujawski, Centrum Kultury i Historii Wahadło

Warunki uczestnictwa:
1. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
2. Posiadanie przez uczestników Rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach rowerem.
3. Posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.
4. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
5. ZALECAMY, ABY UCZESTNICY RAJDU BYLI WYPOSAŻENI W KASKI ROWEROWE.