Wróć do strony głównej

ZAPISZ SIĘ NA DOŻYNKOWY RAJD ROWEROWY

ZAPISZ SIĘ NA DOŻYNKOWY RAJD ROWEROWY

ZAPISZ SIĘ NA DOŻYNKOWY RAJD ROWEROWY


Ruszają zapisy na Dożynkowy Rajd Rowerowy, który odbędzie się w niedzielę 27 sierpnia i jest wpisany w tegoroczny program obchodów wojewódzkiego święta plonów.

Start i meta rajdu będzie usytuowana na Lotnisku Areoklubu w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 160. Start rajdu zaplanowany jest na godz. 9.15. Udział w rajdzie jest bezpłatny a limit uczestników wynosi 250 osób.

Każdy zarejestrowany uczestnik rajdu otrzyma bezpłatny pakiet startowy, na który złożą się numer startowy,  butelka wody mineralnej oraz pamiątkowa koszulka. Pakiety będzie można odbierać w niedzielę, od godziny 8.00 w oznakowanym punkcie wydawczym na starcie rajdu. Wszyscy uczestnicy rajdu na mecie otrzymają posiłek regeneracyjny oraz pamiątkowy medal Dożynkowego Rajdu Rowerowego. 

Trasa rajdu będzie wynosiła ok. 27 km i przebiega następująco:
Z lotniska ruszamy dojeżdżając do ulicy Brzozowej. Dalej przez Jacewo do ulicy Świerkowej, z ulicy Świerkowej skręcamy w lewo w kierunku Komaszyc a następnie na Trzaski. Tutaj wyjeżdżamy na drogę wojewódzką nr 252 i jedziemy nią w kierunku Pławinka. Z drogi nr 252 zjeżdżamy w kierunku Dulska a następnie przez miejscowości Góra oraz Łojewo wracamy w kierunku lotniska Aeroklubu Inowrocław przy ul. Toruńskiej. Do Inowrocławia wjeżdżamy ulicą Wielkopolską, dalej Szymborską, Unii Europejskiej, Długą, Jacewską, Świerkową i Brzozową.

Trasę rajdu obrazuje MAPKA>>>>

Trasa Rajdu Dożynkowego

Zapisz się na Dożynkowy Rajd Rowerowy FORMULARZ ZAPISOWY

Warunki uczestnictwa:
1. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
2. Posiadanie przez uczestników Rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach rowerem.
3. Posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.
4. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
5. ZALECAMY, ABY UCZESTNICY RAJDU BYLI WYPOSAŻENI W KASKI ROWEROWE.
Zasady zachowania uczestników rajdu:
Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
1.    Zachowania charakteru rekreacyjnego rajdu i nieorganizowania współzawodnictwa sportowego, w tym wyścigów.
2.    Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
3.    Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
Na trasie zabrania się:
1.    Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
2.    Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.