Wróć do strony głównej

ROWEREM PO PARKU KRAJOBRAZOWYM GÓRY ŁOSIOWE

SEZON ROWEROWY ROZPOCZĘLIŚMY PIERWSZYM RAJDEM W DNIU 21 MAJA


Przygotowaliśmy przepiękną, 18-kilometrową trasę, znajdującą się na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe. Rajd rozpoczął się i zakończy w Wielkim Wełczu. W rajdzie wzięło udział około 100 uczestników.

Rajd rowerowy promował rozwój turystyki zrównoważonej na obszarach cennych przyrodniczo. Jego trasa przebiegała przez tereny najmłodszego parku krajobrazowego w naszym regionie, a także fragmentem Wiślanej Trasy Rowerowej w gminie Grudziądz. Dzięki współpracy z lokalnymi samorządami wybraliśmy taką trasę, aby rowerzyści mogli doświadczyć bliskiego kontaktu z przyrodą.

Przed rajdem spotkaliśmy się z interesariuszami projektu ThreeT, aby podsumować wspólne osiągnięcia i zaprezentować propozycje tras w wybranych parkach krajobrazowych. Wszystkie propozycje zostały ujęte w dokumencie pn. „Plan Działania dla rozwoju produktów turystyki aktywnej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej, na terenie parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim”. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentanci samorządów powiatowych i gminnych, parków krajobrazowych oraz Lasów Państwowych. 

Wydarzenie zrealizowaliśmy w ramach projektu ThreeT - Thematic Trail Trigger (Interreg Europa). Cele projektu to m.in.: zwiększenie ruchu turystycznego, edukacja i poszanowanie dziedzictwa naturalnego, rozwój sieci szlaków turystycznych, ułatwienie dostępu do cennych, lokalnych zasobów naturalnych i kulturowych, poprawa konkurencyjności na rynku turystycznym, rozwój przedsiębiorczości.