Wróć do strony głównej

PIASTOWSKI RAJD ROWEROWY - RADZIEJÓW

PIASTOWSKI RAJD ROWEROWY - RADZIEJÓW

PIASTOWSKI RAJD ROWEROWY - RADZIEJÓW


Na Piastowski Rajd Rowerowy zapraszamy w tym roku na Kujawy do Radziejowa. 

Miejscem startu i mety rajdu zaplanowane jest na  Stadion MOSiR przy ul. Sportowej w Radziejowie , ul Sportowa 12, , gdzie jak zawsze już od 9.30 do odbioru będą bezpłatne pakiety startowe. 

Rajd wystartuje o godzinie 11.00 i ulicami Radziejowa ruszymy w kierunku miejscowości Płowce do pomnika upamiętniającego bitwę pomiędzy wojskami Władysława Łokietka a Krzyżakami, która miała miejsce 27 września 1331 roku, gdzie zaplanowany jest postój.  Następnie robiąc pętlę przez miejscowości Góry Witowskie, Pścinek, Morzyce, Nowy Dwór, Litychowo, Niegibalice i Zgorzyce wracamy do Radziejowa.
Informacje o Szlaku Piastowskim >>> TUTAJ 

Każdy zarejestrowany uczestnik rajdu otrzyma pakiet startowy, w skład którego wejdzie numer startowy, pamiątkowe skarpetki, butelkę wody mineralnej,  talon na posiłek regeneracyjny oraz medal na mecie. 
Udział w rajdzie jest bezpłatny.
Trasa rajdu liczy sobie ok. 32 km i obrazuje ją >>>MAPKA

ZAPISY NA PIASTOWSKI RAJD ROWEROWY >>> FORMULARZ ZAPISOWY 
Partnerami rajdu jest Miasto Radziejów

Warunki uczestnictwa:
1.    Zgłoszenia do udziału w rajdzie będą odbywać się drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej kujawskopomorskienarowery.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca  2024  roku do godz. 15.00 lub do osiągnięcia limitu uczestników. 
2.    Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
3.    Osoby powyżej 10 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie tylko w przypadku posiadania karty rowerowej lub innego dokumentu uprawniającego do poruszania się rowerem po drogach publicznych. (rozporządzenie MSWiA – Dz.U. z 2023 r. poz. 2140)
4.    Posiadanie przez uczestników Rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach rowerem.
5.    Posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.
6.    Uczestnictwo w Rajdzie jest nieodpłatne.
7.    ZALECAMY, ABY UCZESTNICY RAJDU BYLI WYPOSAŻENI W KASKI ROWEROWE.