Wróć do strony głównej

KUJAWSKO – POMORSKIE NA ROWERY. ZAPISZ SIĘ NA RAJD W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

ZAPISZ SIĘ NA RAJD W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

ZAPISZ SIĘ NA RAJD W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ


W tym roku po raz pierwszy w ramach cyklu Kujawsko - Pomorskie na rowery zapraszamy rowerzystów do malowniczo położonego Dobrzynia nad Wisłą.  

Rajd w Dobrzyniu nad Wisłą odbędzie się w sobotę 14 sierpnia. Startujemy z parkingu sprzed Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki ul. Licealna 1A  o godz. 11.00 i po pokonaniu trasy wracamy w to samo miejsce, bo tu też będzie meta rajdu.

Trasa rajdu będzie przebiegała następująco :

Ruszamy ulicą Licealną w kierunku ulicy 1 maja. Skręcamy w prawo w ulicę Płocką (DW562) aby następnie skręcić w prawo w kierunku Lenie Wielkie. Skręcamy w lewo w DW562 by za chwilę zjechać z drogi wojewódzkiej w prawo w kierunku jeziora Lenie. Następnie przez miejscowości Michałkowo i Chalin (tutaj przekraczamy DW541) wzdłuż jeziora Chalińskiego jedziemy przez Chudzewo do Mokowa. W Mokowie w lewo do Skaszewa by tutaj odbić w prawo na Płomiany. Z Płomian jedziemy w kierunku DW562. Wjeżdżamy na drogę wojewódzką by po chwili zjechać z niej w kierunku miejscowości Zbyszewo. Następnie jedziemy dalej drogą do Bachorzewa by tutaj skręci w lewo w kierunku Dobrzynia nad Wisłą. Ulicami Królowej Jadwigi a następnie Robotniczą dojeżdżamy do ulicy Licealnej by tą dotrzeć do Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki gdzie znajduje się meta rajdu.

Długość trasy to 28 km i obrazuje i obrazuje ją mapka rajdu w Dobrzyniu nad Wisłą

Biuro zawodów, gdzie będzie można odbierać pakiety startowe będzie czynne w sobotę 14 sierpnia  od 9.30 do 11.00.

Na pierwszych 200 zarejestrowanych uczestników czekają bezpłatne pakiety startowe, na które złoży się numer startowy, pamiątkowa chusta typu buf, woda mineralna, talon na posiłek regeneracyjny oraz medal na mecie.  

Numer startowy otrzyma każdy uczestnik rajdu.

W czasie rajdu jak zawsze czekają na rowerzystów konkursy z nagrodami.

Formularz zapisowy 

Partner Rajdu są Miasto Dobrzyń nad Wisłą oraz Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki  

Warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenia będą odbywać się drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej kujawsko-pomorskienarowery.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2021 roku do godz. 15.00 lub do osiągnięcia limitu 300 uczestników.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

3. Posiadanie przez uczestników Rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach rowerem.

4. Posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.

5. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.

6. ZALECAMY, ABY UCZESTNICY RAJDU BYLI WYPOSAŻENI W KASKI ROWEROWE.