Wróć do strony głównej

KUJAWSKO – POMORSKIE NA ROWERY. RUSZAJĄ ZAPISY NA RAJD W TORUNIU

KUJAWSKO – POMORSKIE NA ROWERY. RUSZAJĄ ZAPISY NA RAJD W TORUNIU

KUJAWSKO – POMORSKIE NA ROWERY. RUSZAJĄ ZAPISY NA RAJD W TORUNIU


Na zakończenie tegorocznego cyklu Kujawsko – Pomorskie na rowery zapraszamy na rajd w Toruniu. W tym roku pokonamy trasę przez dwa mosty i zrobimy urokliwą pętlę po toruńskim lewobrzeżu.

Rajd w Toruniu odbędzie się w sobotę 28 sierpnia. Startujemy z Przystani Toruń przy ul. Popiełuszki 1 o godz. 11.00 i po pokonaniu trasy wracamy w to samo miejsce, bo tu też będzie meta rajdu. 

Trasa rajdu będzie przebiegała następująco :
Ruszamy z Przystani Toruń, przy ul. Popiełuszki i kierujemy się w stronę mostu im. Józefa Piłsudskiego  jadąc al. 500-lecia Torunia, ul. Chopina a następnie ścieżką rowerową wzdłuż al. Jana Pawła II, przejeżdżamy most a następnie skręcamy w ul. Dybowską, którą dojeżdżamy do ul. Rudackiej, z której skręcamy w ul. Otłoczyńską, dalej w ul. Rypińską i ul. Ciechocińską, mijamy po drodze Jezioro Nagus, następnie skręcamy w ul. Lipnowską a dalej we Włocławską, którą jedziemy przez Czerniewice, a\ż do skrętu w ul. Familijną, którą dojeżdżamy do ul. Łódzkiej, wjeżdżamy na ścieżkę rowerową, którą kierujemy się na Most im. Gen. Zawadzkiej, przy zjeździe z mostu wjeżdżamy w ul. Winnica, dalej na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Lubickiej, z której skręcamy w lewo na Bulwar Filadelfijski, którym dojeżdżamy na miejsce mety do Przystani Toruń, przy ul. Popiełuszki. 
Długość trasy: 23 km

Przebieg trasy obrazuje mapka - mapka rajdu w Toruniu 

Biuro rajdu, gdzie będzie można odbierać pakiety startowe będzie czynne w sobotę 28 sierpnia  od 9.30 do 11.00.

Na pierwszych 200 zarejestrowanych uczestników czekają bezpłatne pakiety startowe, na które złoży się numer startowy, pamiątkowa chusta typu buf, woda mineralna, talon na posiłek regeneracyjny oraz medal na mecie.  
Numer startowy otrzyma każdy uczestnik rajdu. 

W czasie rajdu jak zawsze czekają na rowerzystów konkursy z nagrodami. 
Formularz zapisowy znajduje się pod linkiem formularz zapisowy

Warunki uczestnictwa:
1. Zgłoszenia będą odbywać się drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej kujawsko-pomorskienarowery.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2021 roku do godz. 15.00 lub do osiągnięcia limitu 300 uczestników.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
3. Posiadanie przez uczestników Rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach rowerem.
4. Posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.
5. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
6. ZALECAMY, ABY UCZESTNICY RAJDU BYLI WYPOSAŻENI W KASKI ROWEROWE.