Wróć do strony głównej

1

DOŻYNKOWY RAJD ROWEROWY 28.08.2022


Dożynkowy Rajd Rowerowy dbędzie się w niedzielę 28 sierpnia i jest wpisany w tegoroczny program obchodów wojewódzkiego święta plonów. Start i meta rajdu będzie usytuowana na Lotnisku w Kruszynie pod Włocławkiem - ul. Szybowcowa 3. Start rajdu zaplanowany jest na godz. 12.45.

Udział w rajdzie jest bezpłatny a limit uczestników wynosi 250 osób.

Każdy zarejestrowany uczestnik rajdu otrzyma pakiet startowy, na który złożą się numer startowy,  butelka wody mineralnej oraz pamiątkowa koszulka. Pakiety będzie można odbierać w niedzielę, od godziny 10.30 w oznakowanym punkcie wydawczym na starcie rajdu. Wszyscy uczestnicy rajdu na mecie otrzymają posiłek regeneracyjny oraz pamiątkowy medal Dożynkowego Rajdu Rowerowego. 

Trasa rajdu będzie wynosiła ok. 35 km i przebiegała następująco:
Ulicami Szybowcową, Ikara i Żwirki Wigury wyjeżdżamy z parkingu przed Lotniskiem w Kruszynie, dalej jedziemy wzdłuż Al. Jana Pawła II a następnie drogą wzdłuż Autostrady Bursztynowej dojeżdżamy do miejscowości Dębice, dalej mijamy Hulankę i Nakonowo dojeżdżając do Gołaszewa, skąd kierujemy się na Warząchewkę Królewską, z której jedziemy w kierunku Jeziora Wikaryjskiego – tu przewidziany jest postój. Następnie ruszamy w kierunku Pińczaty, dalej przejeżdżamy przez Warząchewkę Polską, Warząchewkę Nową i dojeżdżamy do miejscowości Łagiewniki, z której drogą wzdłuż Autostrady Bursztynowej wracamy na Lotnisko w Kruszynie.
Trasę rajdu obrazuje MAPKA:

Trasa Rajdu Dożynkowego

Uwaga! Do udziału w rajdzie zapraszamy wytrawnych rowerzystów, trasa jest wymagająca. 

Zapisz się na Dożynkowy Rajd Rowerowy FORMULARZ ZAPISOWY

Warunki uczestnictwa:
1. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
2. Posiadanie przez uczestników Rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach rowerem.
3. Posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.
4. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
5. ZALECAMY, ABY UCZESTNICY RAJDU BYLI WYPOSAŻENI W KASKI ROWEROWE.

Zasady zachowania uczestników rajdu:
Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
1.    Zachowania charakteru rekreacyjnego rajdu i nieorganizowania współzawodnictwa sportowego, w tym wyścigów.
2.    Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
3.    Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
Na trasie zabrania się:
1.    Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
2.    Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych